โรคตาเกียจคร้าน ตาขี้เกียจ

ก.ค. 3, 2020 สุขภาพ

โรคตาเกียจคร้าน ตาขี้เกียจ

ตาเกียจคร้านจัดว่าเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเด็ก มีผลทำให้ตามัวเห็นแบบไม่ชัดเจน ตาขี้เกียจพบในประชาชนๆ2 – 5% ของทั้งสิ้น เป็นโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หากว่ารีบแก้ไขบำรุงตา แล้วก็พยายามป้องกันต้นเหตุ แต่ว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ถ้าหากรีบรักษาตั้งแต่เด็ก ในเด็กที่เป็นตาขี้เกียจถ้าหากไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนอายุโดยประมาณ 8 – 9 ขวบ การรักษาภายหลังจากนี้มักไม่ได้การ ทำให้ตาข้างนั้นมองเห็นไปตลอด

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดตาขี้เกียจ มีดังต่อไปนี้

ตาเข หรือ ตาเหล่   เด็กที่เป็นตาเข จะใช้ตาข้างที่ตรงเพียงแต่ข้างเดียวสำหรับในการมอง รวมถึงจะไม่ใช้ตาข้างที่เขหรือเหล่สำหรับเพื่อการมอง หรือมอง ทำให้ตาข้างที่เหล่มัวลง เปลี่ยนเป็นตาขี้เกียจ ตาเกียจคร้านได้ อาการทางตาที่เกิดขึ้นนี้เป็นพวกที่มักพบที่สุด

สายตาผิดปกติ (สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง)  ถ้าหากตาทั้งสองข้างมีสายตาไม่ปกติมากน้อยไม่เหมือนกัน ตาข้างที่มีสายตาเปลี่ยนไปจากปกติมากกว่า จะเห็นภาพคลุมเครือ เด็กก็เลยไม่ใช้ตาข้างนั้น ทำให้มีการเกิดตาเกียจคร้านได้ เนื่องจากตาขี้คร้านจำพวกนี้มีตาตรง ทำให้บิดามารดาไม่เคยทราบว่าเด็กมีความผิดปกติ ก็เลยชอบปล่อยทิ้งไว้จนถึงโต ทำให้ได้รับการรักษาช้า

มีสาเหตุมาจากโรคตาต่างๆที่ทำให้ตามิได้ใช้สำหรับเพื่อการมองดู  ตาเกียจคร้านประเภทนี้เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากตาไม่ได้ใช้งานเวลาที่อายุน้อยๆยกตัวอย่างเช่น มีโรคตาเกิดขึ้นโดยเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเป็นในตอนเด็ก ทำให้ตามัว ก็เลยไม่ได้ใช้ตาข้างนั้น เมื่อรักษาโรคนั้นหายดีแล้ว สายตาก็ไม่กลับมาดีดังเดิม ดังเช่น เด็กที่เป็นต้อกระจกแต่กำเนิด, เปลือกตาตกแต่กำเนิด ซึ่งบดบังการมองเห็นของเด็ก

โรคตาขี้เกียจในเด็กสามารถปกป้องรวมทั้งตรวจให้รู้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยการนำเด็กไปรับการตรวจดวงตาจากหมอรักษาสายตา เพื่อกระทำการรักษาก่อนที่จะสายเกินไป

หมอรักษาสายตาจะรักษาตามต้นเหตุที่ทำให้มีการเกิดตาขี้เกียจ โดย ถ้าหากว่าเด็กมีลักษณะตาเข การดูแลรักษาตาเกียจคร้านที่เห็นผลและก็เหมาะสมที่สุด เป็นการปิดตาข้างที่ดี เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้เฉพาะตาข้างที่เหล่หรือเข หรือในรายที่เป็นตาขี้เกียจคร้านประเภทไม่รุนแรง บางทีอาจใช้ยาหยอดขยายม่านตา หยอดตาข้างที่ดี ทำให้ตามัวลง เด็กก็จะใช้ตาข้างที่เป็นตาเกียจคร้านแทน

 

สนับสนุนโดย  betbbthai